BNI Việt Nam có tân Giám đốc Quốc gia

BNI Toàn cầu và BNI Việt Nam chính thức thông báo bà Christine Hồ Thuỵ Hồng Phúc trở thành Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam.