'Gạo ngon nhất thế giới năm 2023': Vinh danh toàn ngành lúa gạo Việt Nam

Không chỉ riêng có ST25, giải nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới 2023" là giải thưởng vinh danh toàn ngành lúa gạo của Việt Nam với sự tham gia của nhiều giống lúa nổi tiếng khác.