Bất Động Sản

Lạng Giang: Tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản liền kề

Được xem là vùng đất “hứa” cho phát triển khu công nghiệp tại Bắc Giang, huyện Lạng Giang đã và đang thu hút mạnh dòng tiền từ các doanh nghiệp trong, ngoài nước, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản liền kề.