Bất Động Sản

Chung cư mini được cấp sổ hồng từ ngày 1/8

Đảm bảo quyền lợi cho người mua chung cư mini, từ ngày 1/8, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023.