Bất Động Sản

Giải pháp phát triển & Xúc tiến đầu tư Bất động sản Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam

Ngày 25/05/2023, Hội nghị Giải pháp phát triển & Xúc tiến đầu tư: Bất động sản Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) và Tổng cục Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Hà Nội.