Doanh Nghiệp 4.0

Hopscotch Sopexa thay đổi cơ cấu vận hành tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Với mạng lưới tích hợp hơn 30 văn phòng trên toàn thế giới, Hopscotch Sopexa hoạt động tại tất cả các quốc gia trong khu vực châu Âu - Trung Đông - châu Phi (EMEA), châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương.