Khởi Nghiệp

Việt Nam sẽ có thêm 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Vào đầu tháng 7/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.