Khởi Nghiệp

Chương trình đào tạo Quan hệ công chúng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có gì khác biệt?

Quan hệ công chúng (Public Relations - PR) là công việc quản lý các mối quan hệ giao tiếp cộng đồng để xây dựng và gìn giữ hình ảnh tích cực một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp.