Khởi Nghiệp

Mô hình vườn ươm trong trường đại học: Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vườn ươm trong trường đại học là nơi xây dựng nền tảng và cũng là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, vườn ươm cũng là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy trường đại học phát triển "nhiệm vụ thứ ba" theo định hướng trở thành "trường đại học khởi nghiệp".