Tài chính – Ngân hàng

Giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.