Tài chính – Ngân hàng

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ

Việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi, theo báo cáo của Ngân hà