Bộ Y tế hướng dẫn tiêm kết hợp vắc-xin AstraZeneca, Pfizer và Moderna

Trong trường hợp bất khả kháng, Bộ Y tế cho phép người tiêm mũi 1 bằng vắc-xin Moderna có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin Pfizer và ngược lại.