Phụ nữ 30 tuổi - Vinh quang chỉ mới bắt đầu

Việc trở thành Á quân của cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông Queeny Beauty” đã trở thành dấu mốc thành công ấn tượng trong sự nghiệp của Giám đốc kinh doanh Dương Quỳnh thuộc hệ thống mỹ phẩm ADA Group.