Bạn Đọc

Nhập nhằng từ một hợp đồng mua bán đất tại Dương Tơ, Phú Quốc

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thu Thủy với báo Đại Đoàn Kết, bà Thủy mua lại mảnh đất của bà Phạm Thị Mười tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mảnh đất đã được công...