Tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp đối mặt với những thách thức trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp hiện nay. Việc xử lý và kiểm soát vấn đề này vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa mang lại hiệu quả.