Tư vấn pháp luật

Có thể cấm xuất cảnh người bán hàng online nợ thuế

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục siết quản lý thu thuế từ thương mại điện tử, cơ quan này sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ.