Truy xuất nguồn gốc giúp nâng tầm thương hiệu

Hương Mi
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc - nâng tầm thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa và kết nối 15 sản phẩm vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia".

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia của Trung tâm mã số mã vạch quốc gia, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản trình bày, trao đổi, chia sẻ, thảo luận một số nội dung về: chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; vai trò của truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; giải pháp thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thông qua Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; kết quả triển khai các hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản thời gian qua tại Hải Phòng; kết quả xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 15 sản phẩm tại Hải Phòng...

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn cho biết, truy xuất nguồn gốc sẽ giúp các bên minh bạch thông tin về sản phẩm và hàng hóa, đồng thời chống gian lận thương mại, truy cập thông tin nhanh chóng và chính xá; phát hiện điểm không hợp lý để chủ động cải tiến, khắc phục, tăng năng suất, chất lượng và đặc biệt giúp cho doanh nghiệp tiến thêm một bước trong việc thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao vị thế của sản phẩm.

truy xuat nguon goc1

Năm 2022, Hải Phòng đã nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/1/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, Sở KH&CN đã tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho trên 200 lượt người là cán bộ quản lý, chủ cơ sở, doanh nghiệp; đăng tải trên báo, đài Truyền hình và Website: 10 tin bài và 2 chuyên đề về truy xuất nguồn gốc. Song song, khảo sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đăng ký tham gia triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho gần 50 cơ sở, doanh nghiệp với gần 100 sản phẩm. Đặc biệt, Sở đã tổ chức triển khai hỗ trợ 15 sản phẩm kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Minh Cường biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức triển khai, các kết quả đã đạt được là bước khởi đầu quan trọng để đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc, quản lý tốt về chất lượng hàng hóa trong thành phố.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Minh Cường đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ:

Nghiên cứu và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc triển khai khảo sát, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Đặc biệt, chú trọng các sản phẩm đặc thù, sản phẩm được chứng nhận OCOP, sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu; hàng năm, triển khai hỗ trợ tối thiểu 50 sản phẩm kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.