Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết về hoạ sĩ Lê Thị Minh Tâm

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã có góc nhìn mang tính nghệ thuật để nói về tranh của họa sĩ Lê Thị Minh Tâm. Dưới đây là nguyên văn những dòng chia sẻ của ông.