Tiêu điểm

Warren Buffet chỉ ra những doanh nghiệp có khả năng kiếm lời cả trong thời điểm lạm phát gia tăng

09:28 PM 15-09-2021- 09:28 PM 15-09-2021 - Lượt xem: 332

https://dnvn.com.vn/warren-buffet-chi-ra-nhung-doanh-nghiep-co-kha-nang-kiem-loi-ca-trong-thoi-diem-lam-phat-gia-tang-d398148/Theo nhà hiền tài xứ Omaha, Warren Buffett, doanh nghiệp không cần tái đầu tư liên tục sẽ có nhiều lợi thế hơn trong giai đoạn lạm phát.