Tiêu điểm

Vincom Retail (VRE) bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Giám đốc tài chính mới

09:06 PM 15-09-2021- 09:06 PM 15-09-2021 - Lượt xem: 412

https://dnvn.com.vn/vincom-retail-vre-bo-nhiem-pho-tong-giam-doc-va-giam-doc-tai-chinh-moi-d398103/Ông Nguyễn Duy Khánh và bà Phạm Thị Ngọc Hà sẽ được bổ nhiệm vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động của VRE.