Tiêu điểm

Công ty TBYT Danh và Thành An Hà Nội có dấu hiệu đấu thầu kiểu 'quân xanh, quân đỏ'

Năm 2019, Cty Thành An Hà Nội bị báo chí phanh phui nhiều phi vụ chi hoa hồng khủng để đưa sản phẩm y tế vào các bệnh viện miền Tây. Mới đây, doanh nghiệp này lại bị tố sử dụng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu thầu. Song hành với Thành An là Cty TBYT Danh.