Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch SHB

Admin
Hội đồng quản trị SHB nhiệm kỳ mới 2022-2027 vừa họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có phiên họp đầu tiên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận ứng cử, để bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, HĐQT nhà băng này đã thống nhất, quyết nghị bầu ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, ông Hiển sẽ có thêm 5 năm tại vị vị trí cao nhất trong ban quản trị ngân hàng. Trước đó, ông Hiển lần đầu được bầu làm Chủ tịch SHB kể từ tháng 6/2008, sau khi Công ty CP Tập đoàn T&T đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.

Hiện tại, cá nhân ông Hiển đang nắm giữ trực tiếp gần 53 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,75% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngoài ra, Tập đoàn T&T cũng đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 192,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương gần 10% vốn điều lệ nhà băng này.

Tại phiên họp này, HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, ông Võ Đức Tiến giữ chức Phó chủ tịch HĐQT; ông Thái Quốc Minh và Nguyễn Văn Lê là thành viên HĐQT.

Con trai cả của bầu Hiển là ông Đỗ Quang Vinh, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB.

Ông Đỗ Văn Sinh làm thành viên HĐQT độc lập.

Ông Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1962, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) từ năm 2008 đến nay. Ngoài SHB, ông còn là người đứng đầu của Tập đoàn T&T và nhiều công ty thành viên khác.

Hội đồng quản trị mới của SHB nhiệm kỳ 2022-2027 được các cổ đông bầu ra trong phiên họp thường niên ngày 20/4, gồm 6 thành viên.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngân hàng đã thống nhất kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Minh Hà