Khởi Nghiệp

Hệ sinh thái startup Việt sắp đuổi kịp Singapore

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành, phụ trách Việt Nam, Google Châu Á - Thái Bình Dương cho biết hệ sinh thái startup của Việt Nam đã tăng lên 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong 8 năm, gần như đuổi kịp các hệ sinh thái phát triển như ở Singapore và Malaysia.