Hopscotch Sopexa thay đổi cơ cấu vận hành tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Hương Mi
Với mạng lưới tích hợp hơn 30 văn phòng trên toàn thế giới, Hopscotch Sopexa hoạt động tại tất cả các quốc gia trong khu vực châu Âu - Trung Đông - châu Phi (EMEA), châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương.

Trong bi cnh thị trưng châu Á-Thái Bình Dương biến đng không ngng cùng nhng thách thc kinh tế trong khu vc, Hopscotch Sopexa đã tái cu trúc vn hành ni b khu vc châu Á vi hai vùng riêng bit trong vic qun lý và tiếp cn như sau.

  • Khu vc đu tiên, Đông Bc Á, bao gm Nht Bn, Hàn Quc và Đại Trung Hoa, vi các chi nhánh Trung Quc đại lục, Hng Kông và Đài Loan.
  • Khu vc th hai, Đông Nam Á và châu Đại Dương, tp hp Singapore, Vit Nam, Úc và tt c các thị trưng mi trong khu vc này.

Pierre-Franck Moley, Ch tịch Hi đng qun trị, Hopscotch Sopexa cho biết: "Vic vn hành các hoạt đng châu Á-Thái Bình Dương vi hai khu vc tiếp cn riêng bit cho phép chúng tôi gii quyết hai thách thc cùng mt lúc: đu tiên, cng c vị thế đã đưc thiết lp tại Đông Bc Á, và mt khác, m rng hơn vi nhiu mục tiêu mi Đông Nam Á và châu Đại Dương".

Hopscotch Sopexa tn dụng tim năng mạnh m t mạng lưi hin hu và y thác đến các nhân lc dày dạn kinh nghim nhm trin khai các hoạt đng ca công ty da theo cu trúc mi này. Chuyên môn tương ng cùng vi kiến thc chuyên sâu v tp đoàn ca họ s giúp cng c vị thế ca Hopscotch Sopexa trên trưng quc tế.

Loïc BRUNOT đã đưc b nhim làm Giám đc Điu hành Khu vc tại Đông Bc Á và tham gia Ban Điu hành Hopscotch Sopexa. Gia nhp tp đoàn vào năm 2001, gn đây nht, Loïc đã đm nhim vị trí Giám đc điu hành tại thị trưng Nht Bn và Hàn Quc. Hin nay, ông đm nhn thêm trách nhim gia tăng s hin din ca Hopscotch Sopexa trên tt c các thị trưng châu Á đã đưc thiết lp, bao gm c vic giám sát d án tái trin khai tại Đại Trung Hoa. Loïc hin đang sinh sng và làm vic tại Tokyo.

loic-brunot-1701185227.jpg

Loïc BRUNOT

 

Richard KRYSTKOWIAK đã đưc b nhim ví trí Qun Lý Khu vc Đông Nam Á & châu Đại Dương. Gia nhp tp đoàn vào năm 2016 và lãnh đạo chi nhánh Trung Quc t năm 2021, nhim vụ mi ca Richard là cng c vị thế ca tp đoàn Đông Nam Á và châu Đại Dương bng cách giám sát đi ngũ khu vc. Richard hin đang sinh sng tại Singapore.

richard-krystkowiak-1701185314.jpg

Richard KRYSTKOWIAK

 

Laurence EVRARD đã đưc b nhim làm Giám đc Đại Trung Hoa, kế nhim Richard KRYSTKOWIAK. Gia nhp tp đoàn vào năm 2018 vi tư cách là Giám đc điu hành ca văn phòng Benelux, nhim vụ mi ca Laurence là phát trin các cơ hi kinh doanh song phương Đại Trung Hoa. Bà hin đang giám sát các chi nhánh tại Trung Quc, Đài Loan và Hng Kông và hin sng tại Thưng Hi.

laurence-evrard-1701185575.jpg

Laurence EVRARD

 

Melanie ROUCHY đã đưc b nhim vị trí Giám đc điu hành ca chi nhánh Benelux, kế nhim Laurence EVRARD và tham gia Nhóm Chiến lưc EMEA. Gia nhp tp đoàn vào năm 2001 vi chc vụ gn đây nht Giám đc Dịch vụ Khách hàng tại chi nhánh Đc, s mnh mi ca Melanie là m rng phạm vi tiếp cn ca tp đoàn ti toàn b thị trưng Benelux, đc bit là Flanders và Hà Lan. Melanie hin đang sinh sng và làm vic tại Brussels.

melanie-rouchy-1701185627.jpg

Melanie ROUCHY

 

Hopscotch Sopexa là mt tp đoàn tư vn tiếp thị & truyn thông quc tế vi đi ngũ đa văn hóa gm nhng chuyên gia đam mê và am hiu v m thc, Ăn Ung và Li Sng cùng kinh nghim hơn 60 năm.