Tiêu điểm

FECON chuẩn bị hoàn tất phát hành riêng lẻ, dự kiến bổ sung thêm 416 tỷ đồng vốn chủ sở hữu

09:05 PM 15-09-2021- 09:05 PM 15-09-2021 - Lượt xem: 413

https://dnvn.com.vn/fecon-chuan-bi-hoan-tat-phat-hanh-rieng-le-du-kien-bo-sung-them-416-ty-dong-von-chu-so-huu-d398102/Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Dự kiến thời gian phát hành trong tháng 10 năm 2021.