Những điều cần chú ý khi chuyển giao quyền tác giả

Khi ký hợp đồng chuyển giao quyền tác giả,các nhạc sĩ có thể lập tức nhận về một khoản tiền nhất định, tuy nhiên, những quyền lợi lâu dài được bảo hộ bởi pháp luật cho chủ tài sản trí tuệ của họ sẽ bị mất đi vĩnh viễn.