Tiêu điểm

Thương mại Hoàng Sơn trúng gói thầu hơn 338 tỷ đồng tại Hòa Bình

03:40 PM 14-10-2021- 03:40 PM 14-10-2021 - Lượt xem: 350

http://dnvn.com.vn/thuong-mai-hoang-son-trung-goi-thau-hon-338-ty-dong-tai-hoa-binh-d402349/Ban Quản lý dự án xây dựng và tu bổ các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn (gọi tắt là Thương mại Hoàng Sơn) có địa chỉ tại tỉnh Hòa Bình trúng thầu với giá 338,457 tỷ đồng, giảm hơn 300 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện hợp đồng là 900 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Có 2 nhà thầu bị loại, trong đó Công ty CP Đầu tư xây dựng Sông Đà bị loại tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Công ty CP Xây dựng Tân Nam bị loại tại bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

 

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ tháng 12/2015 đến nay, trong tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Thương mại Hoàng Sơn được công bố trúng 37 gói thầu thầu sử dụng vốn nhà nước quy mô lớn, hầu hết là các gói thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó, tháng 11/2018, Thương mại Hoàng Sơn trúng cùng lúc 3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình mời thầu.