Tiêu điểm

Facebook, Youtube, Snap và Twitter bị thiệt hại gần 10 tỷ USD vì Apple

Tính năng hạn chế quảng cáo của Apple khiến các mạng xã hội lớn như Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube tổn thất gần 10 tỷ USD.