VietinBank đứng trước nguy cơ mất vốn gần 12.000 tỷ đồng do nợ xấu

Admin
Nợ cần chú ý và nợ có khả năng mất vốn đã tăng tại nhiều ngân hàng trong báo cáo tài chính quý II/2022 và bán niên đầu 2022. Trong đó, điển hình là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: C

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/6/2022, tổng nợ xấu của VietinBank tăng 2.366 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên mức 16.666,6 tỷ đồng (tương đương tăng 16,5%).

Đáng lo ngại, chất lượng tín dụng của VietinBank có dấu hiệu suy giảm khi có sự dịch chuyển từ Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) và Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) sang Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn).

Cụ thể, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 2,2 lần lên hơn 11.858 tỷ đồng; nợ nhóm 3 và nhóm 4 ghi nhận giảm lần lượt 53% và 26%, tương ứng với 3.330 tỷ đồng và 1.478 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng tăng từ 1,26% lên hơn 1,34%.

VIETINBANK

 

 

Nợ xấu phình to, lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng mạnh, nguyên nhân do đâu?

Cũng theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong quý 2/2022, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 5.785 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VietinBank đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với hồi đầu năm chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó dự phòng cho vay khách hàng tăng 22,6% so với đầu năm lên mức 31,6 tỷ đồng. Các khoản lãi và phí phải thu gần 10.500 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Sự tăng trưởng ở hầu hết các nguồn thu của VietinBank so với cùng kỳ cũng là nguyên nhân đưa lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này tăng mạnh.                                    

Cụ thể, so với cùng kỳ, nguồn thu chính của VietinBank là thu nhập lãi thuần tăng 10% đạt 11.972,3 tỷ đồng; Lãi thuần từ dịch vụ tăng 15% đạt 1.560,2 tỷ đồng; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 57,5% đạt 813 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 238 tỷ đồng, tăng gần 11 lần so với mức 22 tỷ đồng của quý 2/2021.

Tuy nhiên, mảng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này lại bất ngờ báo lỗ 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 72 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động khác gần như đi ngang với mức 1.111,3 tỷ đồng.

Trong quý 2, VietinBank giảm 17% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn 5.883,2 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.785 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank chỉ tăng 7% so cùng kỳ, đạt gần 11.607,5 tỷ đồng. Năm 2022, VietinBank đạt kế hoạch tăng 15% lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, lên hơn 19.389 tỷ đồng, và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước. So với kế hoạch này, Ngân hàng đã thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Về các nguồn vốn huy động, VietinBank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,7%; Phát hành giấy tờ có giá tăng 1,5% so với hồi đầu năm, đạt hơn 65.446,7 tỷ đồng; Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng tăng 11,4% đạt gần 217.177 tỷ đồng.

Theo Sở hữu trí tuệ