Khánh Hòa: 3 công ty bất động sản bị xử phạt do kinh doanh không báo cáo

Admin
Kinh doanh không báo cáo, 3 công ty bất động sản gồm Man Homes Land, Cam Lâm CITI và River Land bị xử phạt 420 triệu đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt 3 công ty bất động sản, gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Man Homes Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI và Công ty TNHH Bất động sản thương mại River Land tổng cộng 420 triệu đồng vì kinh doanh không báo cáo, vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, mỗi đơn vị bị xử phạt 140 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh không báo cáo, “doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định”.

Trong đó, hành vi “thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng chưa cập nhật công khai thông tin theo quy định” của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật nội dung địa chỉ trụ sở chính đúng theo thực tế hiện nay nên Thanh tra sở đề xuất không xử lý.

Trước đó, ngày 7/3, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-TTr về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Từ ngày 15/3 đến 12/4, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra 3/4 đơn vị (một doanh nghiệp đang giải thể), gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Man Homes Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI (huyện Cam Lâm) và Công ty TNHH Bất động sản thương mại River Land (huyện Diên Khánh).

Qua kiểm tra, các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thành lập và hoạt động phù hợp với ngành nghề đã đăng ký; có thực hiện công khai thông tin của doanh nghiệp theo giấy đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp đều đáp ứng điều kiện có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. Các nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cán bộ chủ chốt được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tuy nhiên, cả 3 đơn vị này đều kinh doanh không báo cáo, trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cả 3 đơn vị này đều không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Riêng tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng chưa cập nhật công khai thông tin theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Sở Xây dựng Khánh Hoà đã trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp nói trên, đồng thời yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Theo Sở hữu trí tuệ