Tiêu điểm

Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt gọi vốn chuẩn bị cho giai đoạn hậu Covid

09:06 PM 15-09-2021- 09:06 PM 15-09-2021 - Lượt xem: 442

https://dnvn.com.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-o-at-goi-von-chuan-bi-cho-giai-doan-hau-covid-d398104/Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang chạy đua phát hành trái phiếu và thực hiện các thương vụ M&A nhằm huy động vốn, sẵn sàng bật trở lại khi dịch được kiểm soát.