Tổng tài sản tập đoàn Vingroup vượt 500.000 tỷ đồng

Admin
Tính đến ngày 30/6/2022, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Vingroup lên tới 42.230,2 tỉ đồng - mức cao kỷ lục kể từ khi tập đoàn này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Sau Vincom Retail (VRE) và Vinhomes (VHM), Tập đoàn Vingroup (VIC) của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý 2/2022, VIC ghi nhận hơn 13.854 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong khi giá vốn bán hàng hơn 18.421 tỷ đồng khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ hơn 4.576 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ hơn 3.917 tỷ đồng lên hơn 10.665 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng được kiểm soát thì chi phí tài chính tăng lên hơn 4.259 tỷ đồng. Với kết quả này, VIC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 3.750 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 3.616 tỷ đồng.

Trong quý 2, Vingroup ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến lên hơn 5.711 tỷ đồng, lãi khác hơn 5.156 tỷ đồng giúp VIC báo lãi trước thuế 1.406 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Vingroup vượt lợi nhuận trước thuế của VinHomes trong một quý.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, VIC báo lãi sau thuế 515 tỷ đồng, giảm nhẹ so với lãi sau thuế 601 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt  32.083 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính luỹ kế 6 tháng đạt 21.400 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát, giảm đáng kể so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế  trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.334 tỷ  đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.028 tỷ đồng. 

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022, tổng tài sản Vingroup đạt 508.609 tỷ đồng, tăng 19% so với 31 tháng 12 năm 2021, chủ yếu nhờ tiền cọc từ khách mua bất động sản dành cho các dự án vừa mở bán.

Theo đó, các khoản phải thu ngắn hạn của VIC tại thời điểm 30/6/2022 lên đến hơn 100.299 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ hơn 72.186 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là gần 21.100 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác lên tới hơn 27.649 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ lượng tiền và tương đương tiền mặt khổng lồ lên tới hơn 42.230 tỷ đồng. Trong đó tiền là hơn 9.358 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền tăng vọt từ hơn 8.021 tỷ đồng lên hơn 32.872 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng hơn 20.000 tỷ đồng lên 72.967 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng hàng tồn kho bất động sản để bán đang xây dựng lên tới 56.305 tỷ đồng.

Nhờ khoản tiền đặt cọc lớn từ khách mua bất động sản dành cho các dự án vừa mở bán đã giúp khối tài sản của Tập đoàn Vingroup vượt 500.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2022.