Tiêu điểm

Nhà đầu tư cần cảnh giác khi được mời giao dịch trên sàn quốc tế

10:50 AM 20-12-2021- 10:50 AM 20-12-2021 - Lượt xem: 455

https://dnvn.com.vn/nha-dau-tu-can-canh-giac-khi-duoc-moi-giao-dich-tren-san-quoc-te-d411227/Hiện nay, các nhiều loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận. Chính vì vậy, nhà đầu tư hết sức cảnh giác với những lời mời gọi này.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

Theo phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng và nhà đầu tư, trong thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân kêu gọi, mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán ảo hoặc công ty trung gian có kết nối với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế mà chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Điều này đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư rằng đây là các sàn giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán được hoạt động hợp pháp và thuộc sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trao đổi về vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Do đó, ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Theo đó, các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch, đồng thời được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, không quản lí, giám sát các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức kinh doanh, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu thông tin kỹ càng khi được mời tham gia vào các loại chứng khoán chưa được cấp phép để hạn chế những thiệt hại không đáng có.

Theo Sở hữu trí tuệ