Taobao giữ vững vị thế dẫn đầu bằng chiến lược giảm phí và đầu tư vào nội dung thương mại

Taobao sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ cho việc sáng tạo nội dung nhằm tập trung vào hoạt động cốt lõi trong cuộc chiến thương mại điện tử ở Trung Quốc.